KOSGEB’ in istihdam edeceği 57 KOBİ Uzman Yardımcısı sınavı için başvuru süreci tamamlanarak sınava girmeye hak kazanan adayların mülakat listesi kesinleşti.
Tarih: 19 Temmuz 2019

Başvuru ilanında da belirtildiği üzere adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. İşlemlerinin hızlı bir şekilde bitirilmesi amacıyla; 

  1. Aşağıda yer alan güvenlik soruşturması formunun elektronik ortamda eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ayrıca çıktısı alınarak imzalandıktan ve vesikalık resim yapıştırıldıktan sonra taranacaktır.
  2. KOBİ Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu; el yazısı ile tükenmez kalem kullanarak okunaklı şekilde eksiksiz doldurulacak imzalandıktan ve vesikalık resim yapıştırıldıktan sonra taranacaktır.
  3. Birinci maddede doldurulan ve taranan belge ile ikinci maddede taranan belge en geç 2 Ağustos 2019 tarihine kadar ikplanlama@kosgeb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
  4. Taranan bu belgelerin aslı mülakat esnasında kuruma teslim edilecektir.
  5. Mülakata girecek adaylar, belirtilen belgeler ile en az bir saat önce hazır bulunacaktır.
  6. Mülakat yeri Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA adresinde bulunan Başkanlık binasıdır.

 

Ekler:

Güvenlik soruşturması formu (Excel)

KOBİ Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (PDF)

Kesinleşen Mülakat Listesi