KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt: “Bürokratik Reflekslerle Yolu Tıkayan Değil Engelleri Kaldıran Olmaya Devam Edeceğiz”
Tarih: 26 Aralık 2019

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, devletin her bir kuruşunu milletin emaneti olarak gördüklerini belirterek, “Bürokratik reflekslerle yolu tıkayan değil her zaman ön açan, engelleri kaldıran, teşvik eden olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KOSGEB 6’ncı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanına Teşekkür

6’ncı KOBİ ve Girişimcilik Ödül Törenimizi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ödüllerin belirlenmesinde mesai harcayan jüri üyelerimize teşekkür ediyor, finalistlerimizi ve ödül almaya hak kazanan KOBİ’lerimizi tebrik ediyoruz. KOSGEB’in faaliyetlerini her zaman destekleyen, kurumumuzla birlikte KOBİ’lerimizin önünü açmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,  Sayın Bakanımıza ve bütün paydaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

Yeni Türkiye Yeni KOSGEB

Sayın Bakanım, bize olan güven ve desteğinize karşı, sizlere mahcup olmamak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. KOSGEB, bu güven ve destek sayesinde her geçen gün daha da büyümeye, ‘Yeni Türkiye, yeni KOSGEB’ anlayışıyla hedeflerine ilerlemeye devam edecektir.

KOBİ’lerin Gücü

İçinde bulunduğumuz yoğun ve küresel rekabet ortamında, ülkelerin dünyadaki yerini, KOBİ’lerinin gücü belirliyor. KOBİ'ler, faaliyet gösterdikleri bölgelerde, istihdam ve gelir artışı ile birlikte sosyal istikrara katkı sağlıyor. Başarılı KOBİ’ler, bulundukları bölgede, kalifiye elemanlar yetişmesine, ülkenin üretici potansiyelinin açığa çıkmasına ve yeni işletmelerin doğuşuna da zemin hazırlıyor.

Yeniden Yapılandırdık

Ülkemizin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ’lerin, öncü konumda olacağına inanıyoruz.  Bu nedenle, güçlü KOBİ’lere sahip olmak, KOBİ’lerimiz vasıtasıyla, ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için, desteklerimizi, artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. KOSGEB’i, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler doğrultusunda KOBİ’lerimizi ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü kılacak şekilde yeni bir vizyon çerçevesinde yapılandırdık.

Yerli Ve Milli Üretim

Yeni KOSGEB vizyonumuzu; yerli ve milli üretimin özendirilmesi, teknolojik ve katma değerli üretimin KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılması, KOBİ’lerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha rekabetçi kılınması, teknoloji tabanlı yeni girişimcilerimizin artırılması, veriye dayalı bilimsel ve rasyonel değerlendirmeleri esas alan destek modellerine geçilmesi üzerine bina ettik.

Stratejik Ürün

Bu esaslar doğrultusunda; yerli ve milli üretimi KOBİ’lerimiz vasıtasıyla gerçekleştirmek için Stratejik Ürün Destek Programı’nı yürürlüğe koyduk. Bu destek programı kapsamında, ithal ettiğimiz ürünleri üreten KOBİ’lerimize 5 Milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.

TEKNOYATIRIM

Teknolojik üretimin KOBİ’lerimiz aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı’nı hayata geçirdik. Bu programla Ar-Ge süreci tamamlanmış olan ürünlerin üretimine yine 5 Milyon liraya kadar destek veriyoruz.

Yurt Dışı Pazar

KOBİ’lerimizi yurt dışı pazarlara açmak ve daha rekabetçi kılmak için zat-ı alinizin de yakın zamanda açıkladığı Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nı uygulamaya başladık. Bu program kapsamında ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerimizi 300 bin liraya kadar destekliyoruz.

İş Birliği

KOBİ’lerimizin kendi aralarında veya büyük işletmelerle iş birliklerini artırmaları amacıyla üretim, tasarım, tedarik gibi alanlarda bir araya gelmeleri durumunda ise 10 Milyon liraya kadar destek verdiğimiz İş Birliği Destek Programı’nı hayata geçirdik.

İşletme Değerlendirme Raporu

Bütün bu destekleri verirken KOBİ’lerimizi veriye dayalı olarak analiz eden, ihtiyaçlarını ortaya çıkaran, güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden işletme değerlendirme raporu hazırladık. Bu bilimsel rapor ile birlikte KOBİ’lerimiz, son 5 yıllık dönemdeki durumunu 50 başlıkta sektörel, bölgesel ve Türkiye genelindeki diğer KOBİ’lerle karşılaştırmalı olarak görme imkânına kavuştu.

E-Devlet’e Taşıdık

KOSGEB tarafından verilen destek programlarının müracaat, değerlendirme ve ödeme süreçlerini tamamen e-Devlet sistemine taşıdık. Böylece KOBİ’lerimizin şahsen müdürlüklerimize gelerek iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerinin ve gereksiz bürokratik sürece katlanmalarının önüne geçtik.

Milletimizin Emaneti

Bulunduğumuz mevkileri, sahip olduğumuz imkânları birer emanet olarak görüp, bu bilinç ve hassasiyetle hareket ettiğimizden asla şüpheniz olmasın. Bu yüzden, devletimizin bizlere ayırdığı kaynağın, her bir kuruşunu milletimizin emaneti olarak görüp bu imkanları Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da vakit ve kaynak israfına, asla, müsaade etmeyeceğiz. Bürokratik reflekslerle yolu tıkayan değil her zaman ön açan, engelleri kaldıran, teşvik eden olmaya devam edeceğiz.

Galeri