KOSGEB'in Girişimcilik Eğitimlerini Alanlar İş Fikrini Girişime Dönüştürmede Kararlı
Tarih: 11 Eylül 2020

KOSGEB'in geleneksel girişimcilik eğitimi alanların yüzde 64'ü, ileri girişimcilik eğitimi alanlarınsa yüzde 65'i 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını bildirdi

Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci adaylarının erkek adaylara göre iş fikrini gerçeğe dönüştürme konusunda daha başarılı ve motivasyon sahibi olduğu görüldü 

Eğitimlerden yüzde 90'ın üzerinde memnuniyet sağlandığı belirlendi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitimlerini alanlara yönelik gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yaklaşık 3'te 2'si 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını belirtti.

KOSGEB'in 24 Temmuz 2019'da uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda girişimcilerden "Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi"ni doldurmaları istendi.

Ankette katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu bilgileriyle kurmayı planladıkları işi ne sürede, hangi sektörde kurmayı istediklerine ilişkin sorular soruldu.

Bu yıl temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 72 bin geleneksel ve 28 bin ileri girişimcilik eğitimi alan katılımcıya yönelik yapılan anket sonuçlandı.

 Kendi İşini Kurmada Kadınlar Daha Motive

AA muhabirinin anket sonuçlarından derlediği bilgilere göre, eğitime katılanların 3’te 2’si erkek girişimci adayı olmasına rağmen, eğitimden sonra işletme kuran ve başvuru yaparak KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalananlarda kadınların oranı yüzde 48 oldu.

Bu durum kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci adaylarının erkeklere göre iş fikrini gerçeğe dönüştürme konusunda daha başarılı ve motivasyon sahibi olduğunu gösterdi.

Türkiye'de genç nüfus (15-24 yaş) oranı yüzde 25,3 olmasına rağmen, KOSGEB'in geleneksel girişimcilik eğitimini alanların yüzde 35'i ve ileri girişimcilik eğitimini alanların yüzde 30'unun bu yaş gurubundan oluştuğu görüldü.

Türkiye'de lisans ve lisansüstü mezunlarının nüfusa oranı yüzde 15,7 iken, girişimcilik eğitimi katılımcıları arasında bu oran yüzde 37 olarak gerçekleşti.

 İş Kurma Süresi

Ankette girişimcilik eğitimlerini alanlara yöneltilen "Ne kadar zamanda işinizi kurmayı hedefliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayanların büyük çoğunluğunun 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı hedeflediği belirlendi.

Geleneksel girişimcilik eğitimi alanların yüzde 64'ü, ileri girişimcilik eğitimi alanlarınsa yüzde 65'i 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını beyan etti.

Bu durum eğitim katılımcılarının iş fikirlerini gerçeğe dönüştürerek girişimci olma konusundaki kararlılıklarının göstergesi oldu.

Eğitime katılanların büyük çoğunluğunun kuracağı işletmenin faaliyet konusuna karar verdiği tespit edildi. Bu katılımcıların yaklaşık yarısının imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletme kurmak istediği görüldü.

 Memnuniyet Düzeyi Yüzde 90'ın Üzerinde

Girişimci adaylarının yaklaşık 3'te 2'si "eğitim videolarıyla bunların dışındaki dokümanların anlaşılır ve akıcı olduğu" önermesine "kesinlikle katılıyorum" cevabını verdi.

Eğitim sonucunda bilmediği birçok konuda bilgi edindiğini beyan edenler de girişimcilik eğitimlerine katılanların büyük çoğunluğunu oluşturdu. Girişimci adaylarının yine büyük çoğunluğu eğitimin beklentilerini karşıladığını belirtti.

"Eğitimden kuracağım iş için yararlı bilgiler edindim" önermesini "kesinlikle katılıyorum" şeklinde yanıtlayanların oranı geleneksel girişimcilik eğitimini alanlarda yüzde 60, ileri girişimcilik eğitimi alanlardaysa yüzde 62 olarak hesaplandı.

Geleneksel ve ileri girişimcilik eğitimi alanların çoğu eğitimin kolay olduğunu söyledi.

Memnuniyet düzeyinin ölçümü amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulara verilen yanıtlar sonucunda, yüzde 90'ın üzerinde memnuniyet sağlandığı görüldü.

Anketin sonunda ayrıca görüş belirten yaklaşık 6 bin katılımcının yüzde 94'ü, teşekkür, tebrik ve memnuniyet içeren ifadeler kullandı.

Olumsuzluk ve memnuniyetsizlik belirtilen görüşler incelendiğinde ise bu durumun çoğunlukla anlık sistem hatalarından kaynakladığı ve kolaylıkla giderilebildiği belirlendi.

 (AA)

Galeri