Dikkat ediniz: Program bilgilendirme sayfasındaki destek tutarı (125.000 TL / personel), 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru dönemi yararlanıcıları için geçerlidir. 2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde (üçüncü başvuru dönemi)  başvurusu onaylanan işletmeler için destek tutarı 100.000 TL / personel olarak uygulanmaya devam edilecektir.

                                                                                                     

 

DESTEK BAŞVURUSU:

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. . Program Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.  

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay  / kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.


Başvuru ve uygulama işlemleri takvimi:

Not: Aşağıdaki takvim, 2022 Temmuz’da ilan edilen yeni (dördüncü) başvuru dönemine ilişkindir.

2021 Aralık – 2022 Mart tarihleri arasında başvuruya açık olan önceki (üçüncü) başvuru döneminde program başvurusu onaylanan işletmeler:

  • Üçüncü dönemin, ödeme talebi süresi revize edilmiş başvuru ve uygulama işlemleri takvimine erişmek için TIKLAYINIZ

Program başvuruları 10 Ekim 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 28 Kasım 2022’dir.

Başvuru döneminin ilan edildiği ay:

2022 / Temmuz

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı:

2021 Temmuz – 2022 Haziran ortalaması*

 

 

 

 

 

İşlem adımı

Tarih aralığı

PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ

İşletme program başvurusu son tarihi:

10 Ekim 2022

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih:

En geç: 13 Ekim 2022

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih:

18 Ekim 2022

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 20 Ekim 2022

 

 

 

ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ

Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

Ekim, 2022

(SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği ilk ve son tarih***:

1 Ağustos  - 28 Kasım 2022

(Not: Son onay tarihi, geri ödeme takviminde değişiklik yapılmaksızın 28 Kasım 2022’ye ötelenmiştir. Uygulama Esaslarının geri ödeme takviminin belirlenmesine ilişkin referans ayı “2022 Eylül” ayı olarak, geri ödeme başlangıç ayı ise işbu takvimde belirtildiği üzere “2024 Eylül” ayı olarak uygulanmaya devam edilecektir)

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

29 Kasım 2022

 

 

 

 

İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****:

27 Ekim 2023

 

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

30 Ekim 2023

 

 

Geri ödeme başlangıcı:

2024 / Eylül  

 

Program Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama beyanını artırmak için dilekçe verilebilecek son tarih 

31 Ekim 2022

 

Not: Bu dönem yararlanıcıları için, 2022 Haziran’da işletmede çalışmayan personel “yeni” sayılacaktır. 

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden en az 2 iş günü önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan işletmelerin destek başvuru sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz.

*: SGK kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır  

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 5 Aralık 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 8 Aralık 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir. 

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 6 Kasım 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 9 Kasım 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.  

 

Online başvuru dışında KOSGEB’e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS’de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ:

Başvuruların sıralanması ve onayı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

Geçici sıralama ve onay:

- MKİ tarafından Program Başvuru Formunun KBS’de ilk onaylandığı zaman, başvuru zamanı olarak esas alınır ve başvuru zamanı en önce olan MKİ’den başlayacak şekilde başvurular KBS’de sıralanır.

- Bütçe imkanları dahilinde, başvuru zamanına göre başvurular KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından onaylanır.

Kesin sıralama ve onay:

- Program Başvuru Formunda belirtilen her bir yeni istihdam için MKİ tarafından KBS üzerinden ayrı Ödeme Talep Formu oluşturulur. MKİ tarafından Ödeme Talep Formunun KBS’de ilk onaylandığı zaman kesin sıralamaya esas kabul edilir. Kesin sıralama / onay işlemleri her bir form için ayrı yapılır. 

- Bütçe imkanları dahilinde, Ödeme Talep Formu onay zamanına göre başvurular KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından onaylanır.


Başvurular değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar:

- Başvuru ve uygulama işlemleri takvimine uygun olarak MKİ’ler tarafından ikinci bileşene yapılan uygun başvuruların tamamı ile sahibi kadın olan veya %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait olan MKİ’lerin uygun başvurularının tamamı, sıralamadaki yeri ve bütçe dikkate alınmaksızın onaylanır. 

- Geçici ve kesin onay işlem sonuçları KBS üzerinden ve / veya e-posta ile MKİ’ye bildirilir.


DESTEK ÖDEMESİ VE İSTİHDAM TAAHHÜTLERİNİN KONTROLÜ SÜRECİ:

Başvuruların tamamlanmasının ardından kısa sürede değerlendirme ve onay işlemleri sonuçlandırılacak ve başvurusu onaylananlar için destek ödemeleri başlatılacaktır.

Destek ödemesi, MKİ’nin başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen son tarihe kadar Ödeme Talep Formu ile ödeme talep etmesi üzerine yapılacaktır. Ödeme Talep Formu doldurulmasına ilişkin kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ.

  • Ödeme Talep Formu Kılavuzu, 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru dönemi ödeme taleplerine ilişkin kılavuzdur. 2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde (üçüncü başvuru dönemi) başvurusu onaylananlara ilişkin Ödeme Talep Formu Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

 

Destek ödemesine esas taksit dönemi:

- 12 aylık yeni istihdam oluşturma taahhüdü karşılığında, destek ödemesine esas 6’şar aylık iki taksit dönemi için destek ödemesi yapılır.

- Destek ödemesine esas birinci taksit dönemi, Ödeme Talep Formunun MKİ tarafından ilk onayından önceki ayda başlar ve bu ay dahil 6 aylık takvim dönemini kapsar. Birinci taksitte 50.000 TL / personel destek ödenir. 

- Ödeme, ilgili taksit döneminin ilk ayında yeni istihdam oluşturma şartının karşılandığı kontrol edilerek, kalan aylarla ilgili taahhüde istinaden peşin olarak yapılır ve kalan aylarda taahhüde uyum takip edilir.   

- Destek ödemesine esas ikinci taksit dönemi, birinci taksit dönemindeki istihdam taahhüdünün yerine getirildiği ayı veya varsa eksiğin tamamlandığı ayı takip eden aydan başlar ve bu ay dahil 6 aylık takvim dönemini kapsar.  İkinci taksitte 75.000 TL /personel destek ödenir.

- Taksit dönemleri, ilgili döneme ilişkin yeni istihdam oluşturma taahhüdünün sağlanamadığı durumda azami 3 ay uzatılır ve toplam azami 9 ay olarak uygulanır.


Destek ödemesi:

Destek ödemesi; ilgili taksit döneminin ilk ayında (Ödeme Talep Formunun MKİ tarafından ilk onayından önceki ayda) aşağıdaki ödeme ön şartların tümünün sağlanması halinde yapılır:

- SGK 4A’lı toplam personel sayısının, başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen dönemdeki (2021 Temmuz - 2022 Haziran) SGK 4A’lı ortalama personel sayısına eşit veya fazla olması,

- İstihdam edilebilecek personellerde aranan şartları taşıyan personelin istihdam edilmiş olması ve  istihdamın SGK kayıtlarına yansımış olması (birinci taksit dönemi için en az 1 prim günü, ikinci taksit dönemi için en az 10 prim günü),

- İşletmenin faal olması,

- Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olmaması.


İstihdam taahhütlerine uyumun kontrolü:

İlgili taksit dönemine ilişkin destek ödemesinin yapılmasının ardından aşağıda belirtilen yeni istihdam oluşturma taahhütleri KOSGEB tarafından kontrol ve takip edilir:

a) Destek ödemesine esas taksit dönemi boyunca; SGK 4A’lı toplam personel sayısının, başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen dönemdeki (2021 Temmuz - 2022 Haziran) SGK 4A’lı ortalama personel sayısına eşit veya fazla olması,
b) Destek ödemesine esas taksit dönemi boyunca; istihdam edilebilecek personelde aranan şartları taşıyan personelin istihdam edilmiş olması ve ayda en az 10 prim günü olması (Desteklemeye esas birinci taksit döneminin ilk ayında 10 prim günü şartı aranmaz, personel istihdamının SGK kayıtlarına en az 1 prim günü ile yansımış olması yeterlidir.)

Destek ödemesine esas taksit dönemi ve bu dönemin bitişini takip eden azami 3 aylık ek süre ile birlikte toplam 9 aylık süre içinde birbirinden bağımsız olarak;

(a) şartı toplamda 6 ayda,
(b) şartı toplamda 6 ayda,

karşılanmış ise, ilgili taksit dönemi kapatılır ve varsa ikinci taksit dönemi başlatılır. Destek ödemesine esas taksit dönemi içinde (a) ve (b) şartlarının her ikisinin de aynı ay içerisinde sağlanmış olma koşulu aranmaz.

- Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilir ve istihdam edilen personel için MKİ tarafından Ödeme Talep Formu güncellenir.


DESTEK GERİ ÖDEME SÜRECİ:

MKİ tarafından yapılacak geri ödemeler, ilgili başvuru dönemine ilişkin başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen son ödeme talep tarihinin içinde bulunduğu aydan (2022 Eylül) itibaren 24 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk geri ödeme taksiti 2024 Eylül’dür.

Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresinden ve KOSGEB İl Müdürlüklerinden alınabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022