ACS Enerji

Aysun Aktaş, 5 bin metrekare kapalı alanda PV güneş paneli üretimi yapıyor. KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile “Fiber Mercekli Esnek Panel” üreterek Avrupa’ya ihraç ediyor.

Aysun Aktaş, 2015 yılında enerji sektöründe işletmesini kurdu. 2017 yılında İzmir'deki fabrikasında fotovoltaik güneş paneli üretimine başladı. KOSGEB’den İşletme Geliştirme Desteği alarak işletmesini geliştirirken, Ar-Ge desteği ile de “Fiber Mercekli Esnek Panel” ürününü üretti. KOBİGEL desteği de alan Aysun Hanım, fabrikasının üretim hattını dijitalleştirerek Endüstri 4.0 standartlarına taşıdı.

Başarılı bir şekilde tamamladığı projelerle Aysun Aktaş’ın gerçekleştirdiği başarı serüvenine birlikte göz atalım:

Kendinizden bahseder misiniz?

Ben Aysun Aktaş Akdoğan, 2015 yılında işletme alanında üniversitede doktora yaparken ACS Enerji ve Teknoloji firmasını kurdum. ACS Enerji’yi kurmadan önce farklı iş deneyimlerim oldu. Yaptığım işlerde, sürekli olarak bir şeyleri farklılaştırma, değiştirme, yeni şeyler keşfetme çabası içerisindeydim. Yenilikçi fikirler üretip, fikirlerimi hayata geçirmeyi maaşlı çalıştığım bir yerde gerçekleştiremeyeceğimi fark ettiğimde, kendi şirketimi kurmaya karar verdim.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır mısınız?

ACS Enerji 2015 yılından beri yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Dünyamızın geleceğine fayda sağlayacak ve hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu gözlemlediğim yenilenebilir enerji alanına duyduğum heyecan ve ilgi, beni bu alanda araştırma yapmaya ve şirketimi kurmaya yöneltti.

Yapmış olduğum teknik ve pazar araştırmaları sonucunda, gerekli bağlantıları kurup, iş modelini tasarlayıp şirketimizi kurdum ve aktif olarak faaliyete başladım. ACS Enerji olarak, imalata başlamamız ile sektörde büyüyen bir firma olduk. Tescilli Lexron markamız ile Ar-Ge çalışmaları yaparak, ürün kalitemizi sürekli iyileştirerek, yurt içinde ve yurt dışında kalitemiz ile bilinir bir marka olmayı başardık.

ACS Enerji, şu an ITOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı alanda, 90 çalışanı ile PV güneş paneli üretimi yapmaktayız.

Şirketinizdeki çalışmalarda neler üretiyorsunuz?

Şirketimizin ana faaliyet konusu; yenilenebilir enerji kaynaklarının en önde geleni olan güneş (solar) enerjisinden elektrik üretimi, bu enerjinin depolanması, yatırımcı/tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda kullanılabilir hale getirilmesi gibi konularda gerekli olan ürünlerin üretimi, pazarlanması ve dağıtımı şeklindedir.

Güneş Panellerinde kullanılan cam ve çerçeve panelin ağırlığını artırmaktadır, montaj maliyetlerinin yüksek olması amortisman sürelerini uzatmaktadır. KOSGEB’den almış olduğumuz Ar-Ge’sini başarıyla tamamladığımız destek ile “Fiber Mercekli ECTFE PV Güneş Panelleri” üretiyoruz. Bu paneller, yüksek verimli olması, hafif olması, montajının kolay olması, bakım maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle standart güneş panellerinden teknolojik olarak daha ileri seviyededir.

Fiber Mercekli Ectfe PV Güneş Panellerinde; cam yerine, ışık geçirgenliği yüksek ve kendini temizleme özelliği olan ECTFE malzeme kullanılmıştır, panelin mukavemetini artırmak için de hücreleri özel tasarladığımız fiber bir malzeme ile destekleyip, çerçeve kullanmadan hafif ve montajı kolay bir panel ürettik.  ECTFE üzerinde oluşturulan mercekli yapı ile güneş paneli verimliliği artırılmış ve daha küçük alanda daha fazla enerji üretilmiştir. Fabrika çatıları, savunma sanayi, marin sektörü, özel tasarım güneş paneline ihtiyaç olan tüm sektörlerde özellikle tercih edilmektedir.

Firma olarak bizim amacımız ithal edilen, esnek ve ince yapılı panellerin yerine alternatif bir panel üretip ithalatı minimum seviyeye indirgemek ve tamamen yerli üretim pazarı oluşturmak idi.  Üretimimiz ile yerli pazarda ithal ürünlerin yerini daha kaliteli bir ürün ile doldurmuş ve ihracatını yapmaya başlamış olmanın gururunu yaşamaktayız.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi desteklerden faydalandınız?

KOSGEB ile tanışmamız ilk olarak Nitelikli Eleman Desteği Programı’ndan faydalanarak başladı. Şirketimizin büyüme aşamasında, alanında uzman mühendislerle çalışıyor olmak ürün ve hizmet kalitemizin yüksek olmasını sağladı.

İmalata başladıktan sonra, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan faydalanarak yaptığımız projeler, şirketimizin ivmeli bir şekilde büyümesini sağladı. KOSGEB ile hayata geçirdiğimiz ‘Güneş Paneli Üretim Hattının Dijitalleşmesi’ projemiz ile Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapmaya devam etmekteyiz.

ACS Enerji, 2020 yılı içerisinde ‘Fiber Mercekli Esnek Panel Üretimi’ projesi, KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenmiş ve proje başarıyla tamamlanmıştır. Proje çıktısı ürün için Almanya test kuruluşu olan TUV’den kalite sertifikasyonları alınmış, bu ürün Avrupa pazarına ihraç edilmeye başlanmıştır.

2020 yılı içerisinde KOSGEB’in dijitalleşme desteği kapsamında sunduğumuz ‘Güneş Paneli Üretim Hattının Dijitalleşmesi’ projesi de jüriyi başarılı bir şekilde geçmiş, desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu proje kapsamında ERP (kurumsal kaynak planlama) sisteminin entegre edilmesi ve üretim hattında akıllı sensörler yardımıyla verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Yeni makine yatırımları yapmıştır ve üretim kapasitesini 100 MW çıkarmıştır. 2021 yılı Şubat ayı itibariyle full otomatik üretim hattı ile el değmeden üretim yapmaya başlamıştır.

Mevcut üretimin insan gücüne bağlı olması, standart hızda ve kalitede olmayan ürünlerin üretilmesi, üretimdeki makinelerin birbiriyle haberleşmemesi, üretimde oluşan arızaların önceden tahmin edilememesi gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan “Güneş Paneli Üretim Hattının Dijitalleşmesi” projesi ile üretimdeki verim artışı, maliyetlerin düşüşü ve ürün kalitesi artırılmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek için proje kapsamında Auto Layup Rabotu ve Akıllı Otomasyon Sistemi ve Akıllı Sensörler üretimdeki makinelere entegre edilmiştir. Projenin tamamlanması ile ortaya çıkan çıktılar ile makinelerden dijital veriler alınarak üretimin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmıştır. Bu sayede, işletmenin uluslararası kalite standartlarında üretim yapması ve rekabet gücünün artması ve üretim verimliliğinin artması gibi kazanımlar elde etmiştir.

Akıllı sensörler; PV güneş paneli üretim hattında, makine arızalarını önceden tahmin ederek gerekli bakım prosedürlerini yerine getirip makine duruş sürelerini minimize edebilmek için kullanılan makinelere verilen addır. PV güneş paneli üretimimiz akıllı sensörler ile takip edilmektedir. ERP entegrasyonu ile üretim takibi yapılıp, makinelerin yaklaşık yüzde 100 çalışma verimine ulaşması sağlanmıştır.

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci olarak özellikle iş hayatında zorluklarla karşılaştığınız durumlar oldu mu?

Benim girişimcilik hikâyem, ticaret yaparak başladı.  Şirketimiz, fabrika kurup, imalata geçme kararımızla büyümeye başladı. Ticaret yapmak, bir ürünü satın alıp üzerine belirli bir kâr marjı koyup satmak kolaydı. Fakat imalata başlamak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmenin zorlukları vardı. Yaşadığım zorluklar kadın olmamla ilgili değildi, giriştiğim işin zor olması ile ilgiliydi.

Yenilenebilir enerji sektöründe erkeklerin ezici bir çoğunluğu var. Buna rağmen, kadın olmanın olumsuz bir yönünü çok fazla görmedim. Çalışma ortamında kadınlara duyulan güvenin, erkeklere oranla daha fazla olduğuna inanıyorum. Başarılı olmak için  gerekli olan, ayrıntılara önem verme, iyi insan ilişkileri, kuvvetli iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, duygusal zeka, empati kabiliyeti gibi özellikler, kadınların en önemli özelliklerinin başında geliyor.  Bu özellikleri ile kadınlar hem sorumlulukları belirleyerek tanımlamada, hem çalışanlara liderlik edebilmekte hem de işini en ince ayrıntısına kadar planlamada daha başarılılar.

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl tepkiler aldınız?

Şirketin kuruluş aşamasında, pazar günleri dahil gece gündüz demeden çalışmam gerekiyordu. İmalata ilk başladığımızda, özellikle makinelerin ilk kurulum ve devreye alma aşamasında fabrikada sabahladığımız günler oluyordu. O dönemde çevremdeki insanlar, ‘Neden bu kadar çok çalışıyorsun?’, ‘Özel hayatına, kendine ve ailene zaman ayırmalısın’ gibi önerilerde bulunuyordu. Motive edici konuşmalar yapan kişiler yoktu etrafımda. İşiniz sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladığında çevrenizdeki insanlar size ve yaptığınız işe saygı duymaya başlıyor. Bu noktadan sonra herkes sizi takdir etmeye başlıyor. Fazla çalışıyor olmanıza saygı duyuyorlar. Size önerilerde bulunmayı bırakıp, sizden görüş almak istiyorlar.

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz yönde etkileyen kişi veya olaylarla karşılaştınız mı?

Bu süreçte ailem ve yakın arkadaşlarımın desteği her zaman yanımdaydı.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa yazar mısınız?

Ülkemizde PV güneş paneli üretiminde Ar-Ge yapıp, yeni ürünler pazara sunan ilk firmayız. Yeni nesil multi busbar yüksek verimli güneş panelleri ile daha az alanda daha yüksek enerji üretimi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Yurt içi satış ve varsa ihracatınız anlatır mısınız?

Yurt içinde, güçlü bayi ağımız ile Türkiye’nin her şehrinde hizmet vermekteyiz. Yurt dışında İngiltere, Afrika ve Orta Doğu pazarında ihracatlarımız her yıl artarak devam etmektedir.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

KOSGEB, vermiş olduğu destekler ile şirketimizin ve diğer KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazarda ekonomideki payını, etkinliğini ve rekabet gücünü artırmaktadır.

ACS Enerji olarak, KOSGEB’den aldığımız Ar-Ge desteği sayesinde, pazarda katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretip hem yurt içi hem yurt dışı pazara sunma imkânımız oldu.

Fabrikamızın bulunduğu çağa ayak uydurması, Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapması için üretim hattımızı dijitalleştirme projemizi desteklemiştir. Başarı ile tamamlanan bu proje ile üretimdeki verimliliğimiz artmıştır.

Aldığınız herhangi bir ödül var mı?

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmasında finale kaldım.

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Şirketimizin gelişen ülke pazarlarında bilinen bir marka, bilinen bir şirket olmasını, ülkemizin önde gelen ihracatçı firmalarından biri olmasını hedefliyorum.

ISO 500, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer almasını hedefliyorum.

Uzun dönemde, Brand Finance 500 listesinde dünyanın en değerli 500 markasından birinin içerisinde olmayı hedefliyorum.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının artması için, tip ürünler geliştirmeyi ve seri üretimlerini yapmayı hedefliyorum.

Kadın girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle kadınlara yönelik söyleyebileceğiniz bir öneriniz var mı?

Hiçbir sorunun kök nedenini kadın olmamızla ilişkilendirmemeliyiz. Erkekler de iş hayatında, biz kadınlar kadar sorunla karşılaşıyor. Bu sorunları çözmek için öncelikle sorunun kök nedenini doğru analiz etmelerini, olumlu ya da olumsuz eleştirilere açık olmalarını, kendilerini eksik gördükleri konularda doğru kaynaklardan bilgi almalarını öneririm.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021