Ege Damla Deri

Avrupa Birliği standartlarında çanta, giysi ve ayakkabılık deriler üreten Ege Damla Deri, KOSGEB ile büyüyerek üç kıtada 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Dünyaca ünlü markaların deri tedarikçiliğini yapan ve AB standartlarında deri üreten Ege Damla Deri, 30 yıllık tecrübe ile teknolojik gelişmelere ayak uydurarak büyümeye devam ediyor. İşletmenin büyüyüp, gelişmesinde KOSGEB desteklerinin de büyük payı var. Bugüne kadar 9 ayrı destek programını başarı ile tamamlayan işletme 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

AB Standartlarında Deri Üretimi

Ege Damla Deri, 1991 yılında Akif Küplemez ve Yaşar Küplemez kardeşlerin ortak girişimi ile kuruldu. Kurumsallaşmaya, teknoloji gelişimine, dünya vizyonuna ve inovatif çalışmalara önem veren işletme, yıllar içinde gelişimini devam ettirdi. Bugün Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik entegre üretim tesisiyle yıllık 1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan Ege Damla Deri, AB standartlarına uygun çantalık, giysilik ve ayakkabılık deri üretimiyle sektörün en prestijli üreticilerden biri konumuna geldi.

20’den Fazla Ülkeye İhracat

Güney Kore, Çin, Japonya, İtalya, Fransa, Tayvan, Kanada, Amerika, İspanya başta olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç ediyor. Üretime Uşak'ta devam eden işletme, yurt içi ve yurt dışı piyasalara daha iyi hizmet sunmak için İstanbul Zeytinburnu'nda ‘Almina Deri’ ve ‘EGEDAMLA Leather’ adı altında satış mağazalarında hizmet veriyor.

Dericiliğin, derinin fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulup kullanılacak hale getirilmesi olduğunu belirten işletmenin kurucu ortaklarından Akif Küplemez şunları söyledi:

Dericiliğin Tarihsel Gelişimi

Dericilik çok eski bir sanat dalıdır. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar dericilikle uğraşmış, üstünde durup geliştirerek ayakkabıterlikelbise, yelken gibi türlü eşyalar yapmışlardır. Eski Türkler deriden sandıklar, hayvanlar için semerler yaparlardı. Ayrıca deri üstüne işlemeler yaparak süs eşyası olarak kullanırlardı. En güzel deri işleri; Türkler, Araplar, İspanyollar ve Venedikliler tarafından yapılırdı. İspanyollar dericiliği Araplardan öğrenmişlerdir. O sıralarda Anadolu'nun hemen her köşesinde dericilik gelişmiş haldeydi. İmparatorluk ordusunun koşum takımlarını yapıyorlardı. Fransızlar dericiliğe başladıkları zaman deri teknolojisini Osmanlılardan aldılar. Türkiye'de modern deri sanayi İstanbul'da II. Mahmud zamanında Beykoz deresinde tabakhane kurularak faaliyete geçmiştir. Burada yapılan deriler ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak için askeri ayakkabı yapımında kullanılmaya başlanılmıştır. Kurtuluş savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamıştır. Daha sonra İstanbul'da Kazlıçeşme'de, Ege bölgesinde ve Anadolu’nun bazı şehirlerinde özel ve modern deri fabrikaları açılmıştır. Bu fabrikaların ürettiği deriler, kendi ihtiyacı karşıladığı gibi çeşitli yabancı ülkelere de ihraç edilerek Türkiye'ye döviz getirmektedir. Deri üretiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden istifade edilir. Bunlar sığırkeçioğlakkoyun ve kuzu derileridir.

Yüksek Teknoloji ile Üretim

Bu heyecan verici tarihi süreç günümüzün yüksek teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Bugün Ege Damla Deri yüksek teknolojiyle üretim yapabilmeye özümsemiş ve üretim hatlarının ve üretim süreçlerinin tamamını yüksek teknolojiye aktarabilmiştir. Birlikte başarmayı başarabilmek firmanın büyümesinde ve bugünlere kadar gelerek kurumsal kimlik kazanabilmesinde kilit rol oynamıştır.

Pazarda Söz Sahibiyiz

2010-2015 seneleri arasında şirket ihracat pazalarına ilk adımlarını atmıştır. Sancılı geçen bu 5 senelik süreçte hatalardan ders alınmış , pazarın beklentisi üretime aktarılmış ve pazarlama ağları oluşturulmuştur. 2015 sonunda ihracat ilk kayda değer hacimde meyvelerini vermeye başlamıştır.Yoğun pres ve servis ağıyla birlikte firma her geçen sene de ciddi bir büyüme göstermiştir. İhracattaki büyüme süreci ham madde tedariğinde de söz sahibi olabilmeyi getirmiştir.

KOSGEB Ar-Ge Projeleri Can Suyu Oldu

En kilit nokta hiç şüphe yoktur ki inovasyonun sinerji ile birleşmesini özümsetebilmek ve tüm beklenmedik zorluklar karşısında ekiple birlikte direngenliği yüksek tutabilmektir. İnovasyon dericilik sektöründe kimi zaman üretim sürecinde, kimi zaman kimyanın evrimleşmesiyle, kimi zaman ise ürün üzerinde doğrudan olabilmektedir. Bu kabuk değiştirmenin sancılı geçtiği dönemde KOSGEB ile birlikte hayata geçirilen nice Ar-Ge projesi firmanın bugünlere gelmesinde can suyu olmuştur.

Endüstriyel Katma Değer

Bugün tamamlanan Ar-Ge projelerinin çıktısı endüstriyel olarak katma değer yaratmıştır. Bunun fiili sonucunu görmek çok zor değildir firmanın son dönemdeki ivmesel büyümesi bunun en doğru kanıtıdır. Fakat firmanın büyümesinden çok sektörün de büyümesinin canlanması bizim en öncelikli bekletimizdir. KOSGEB proje çıktısı ürünler, yurt içindeki nice farklı firmaya da ilham olmuştur. Bu kapsamda sektörel olarak bir iyileşme sağlanmıştır.

Payımız Daha da Artacak

2023 ve 2033 hedeflerimize ulaşabilmek için tüm rakiplerimizden daha çok çalışmamız gerekecektir. İnanıyoruz ki yakın gelecekte ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay daha da artacaktır. Biz firma olarak buna katkı sağlamaya hazırız. Yeni neslimizin azmiyle mutlaka başaracağımıza da inancımız sonsuzdur.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021