KOSGEB Başkanı Kurt, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde dayanıklı işletmeler oluşturma temasıyla düzenlenen panelde KOSGEB modelini anlattı, yeni destek programları hakkında bilgi verdi
Tarih: 19 Mayıs 2022

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Uluslararası Kazan 2022 Ekonomi Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilen zirve, açılış toplantısının ardından paneller ile sürüyor. Kurt, 8. Kazan İslam İşbirliği Teşkilatı Genç Girişimcilik Forumu bağlamında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerde Dayanıklı İşletmeler Oluşturma paneline katıldı. Kurt, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DAYANIKLI İŞLETMELER: İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Dayanıklı İşletmeler Oluşturma temasıyla bir araya geldiğimiz bu panelde, KOSGEB olarak dayanıklı işletmeler tesis etme konusuyla ilgili deneyimlerimizi sizinle paylaşacağım. Dayanıklı işletme; beklenmeyen, öngörülemeyen, stres oluşturan kaos ve kriz dönemlerinde, bütün bu olumsuz koşulların üstesinden gelebilen işletme demek.

ESNEK YAPI: Dayanıklı bir işletmenin ortaya çıkabilmesi için, işletmelerin iş süreçlerini değişen olumsuz dış faktörlere karşı esnek bir yapıda tasarlayabilmeleri, işletmeler için hayati önemi olan Planla – Uygula -Kontrol Et - Önlem Al mekanizmasını sistematik olarak yürütebilmeleri, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, karşısına çıkan fırsatları ve olası tehditleri iyi analiz edebilmeleri gerekir.

İŞLETME DEĞERLENDİRME ANALİZİ: İster büyük işletme olsun ister KOBİ olsun, her türdeki işletme bu analizleri rutin olarak yapmalıdır. Sübjektif değerlendirme yapılmasının önüne geçmek için de bu analizlerin bağımsız ve ön kabulsüz olarak yaptırılması önemlidir. Bu itibarla KOSGEB olarak, işletmelerin analizini yaparak, çeşitli performans kriterleri bazında o işletmenin sektöründeki, bölgesindeki, Türkiye’deki mevcut sıralamasını gösteren, bir nevi o işletmenin anlık röntgenini çekerek kendi iş dünyasındaki karnesini oluşturan İşletme Değerlendirme Analizini yapıyor ve bunu raporlayarak KOBİ’lerimize yorumda bulunmadan veriyoruz.

DAHA SAĞLIKLI PLANLAMA: Böylece KOBİ’lerimizin mevcut durum analizi tarafsız bir gözle, son derece objektif olarak yapılmış oluyor. İşletmelerimiz bu karnelerle, geleceğe yönelik planlamalarını daha sağlıklı yapabiliyor, ileriye dönük hamlelerini ve yol haritalarını bu rapora göre güncelleyebiliyor, hatta mevcutta uyguladıkları iş modelinde değişikliğe giderek daha farklı iş modelleri ile ticari ve ekonomik hayatlarına devam edebiliyorlar.

3 BUÇUK MİLYON KOBİ: Türkiye’deki mevcut duruma baktığımız zaman, işletmelerin yüzde 99’dan fazlasını KOBİ’ler oluşturmakta ve 3,5 milyon civarında KOBİ ölçeğinde işletme faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler istihdam ve katma değer açısından da ekonomimizde önemli bir ağırlığa sahiptir. KOBİ’lerimizi ve girişimcilerimizi büyüme ve gelişmeleri için çok çeşitli başlıklar altında destekliyoruz.

KOSGEB DESTEKLERİ: KOBİ’lerimize; Ar-Ge faaliyetlerinde, ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarında, teknolojik yatırımlarında, kritik öneme sahip ürünlerin üretimi aşamasında, bir araya gelerek oluşturacakları iş birliği faaliyetlerinde, kurumsallaşma, dijitalleşme gibi tematik projelerinde, zor zamanlarında ihtiyaç duyacakları finansman ihtiyaçlarında, yurt dışı pazarlara açılma projeleri gibi çok çeşitli alanlarda destekler sunuyoruz.

ONLINE EĞİTİM: Girişimci adaylarına online ve ücretsiz girişimcilik eğitimleri vermekte, iş kurma süreçlerinde maddi destekler sağlamaktayız. Onlara iş kurmalarından önce verilen girişimcilik eğitimlerimizin amacı, konuşmamın başında bahsettiğim gibi, sürdürülebilir işletme kurma noktasında doğru planlama yapmalarını öğreterek iş modellerini sağlam temeller üzerinde inşa etmelerine vesile olmaktır. 2010 yılından bugüne kadar 1 milyon 785 bin girişimci adayımız eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı ve bunlardan 136 bin girişimci ise işletmesini kurup iş hayatına atıldı. İş hayatına atılan girişimcilerimize de programın açıklandığı 2010 yılından bugüne kadar 3 milyar 890 milyon TL finansal destek verdik.

HELAL AKREDİTASYON DESTEĞİ: İşletmelerin kurumsallaşmasını sağlamak üzere; Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Test Analiz Desteği, helal akreditasyon başta olmak üzere belgelendirme desteği, fuar katılım desteği gibi pek çok desteği işletmelerimizin istifadesine sunuyoruz. İşletmelerin kalıcı olmasının can suyu ise şüphesiz onların finansmana erişim kolaylığıdır. İşte bu amaçla, özellikle zor durumlarda gerekli finansmanı sağlama noktasında elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Yeşil Dönüşüm, Dijitalleşme, e-ticaret, platform devrimi gibi pek çok konuda ülkeler olarak yatırım ortamı hazır hale getirilirken işletmelerin de farkındalığının artırılması gerekli.

DİJİTALLEŞME YEŞİL DÖNÜŞÜM: 2018 yılından beri çıktığımız dijitalleşme çağrıları ile birlikte Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği, Enerji Verimliliği Desteği gibi programlar ve yakın zamanda uygulamaya alacağımız İhracat Esaslı Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme Desteği, çok önemli ve bizim için öncelikli.

Kurt, panelin ardından Alabuga Özel Sanayi Bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022