İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Ankara’da stratejik sektörlerin kapasitesinin arttırılmasına yönelik proje teklif çağrısına çıkıldı
Tarih: 27 Mart 2023

KOSGEB ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)  arasında imzalanan protokol kapsamında İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı yayınlandı. Çağrı ile Ankara’da savunma ve havacılık, tıbbi cihaz, bilişim/dijitalleşme ve finans gibi stratejik sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni ürün/teknoloji ve iş birliği alanını ortaya çıkaracak 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Son Başvuru 7 Nisan 2023

Program başvuruları, 7 Nisan saat 23:59’da sona erecek. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

1 Milyon Lira

Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 450 bin, sağlayacağı istihdam için 360 bin, kira ve ofis donanımı giderleri için de 140 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB toplamda 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek vermiş olacak.

İş Fikri Konuları

Çağrı kapsamında yapılan başvurunun;

Savunma Sanayisi sektöründe; savunma sanayine yönelik yazılım ve elektronik bileşenler, haberleşme ve iletişim,  uzay teknolojileri, otonom sistemler, stratejik koruyucu malzemeler (zırh, çelik vs.), radar sistemleri ve siber güvenlik teknolojileri,

Tıbbi Cihaz sektöründe; tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi cihaz ve ürün, tıbbi robotik sistemler ve tanı ve teşhis ürünleri,

Bilişim/Dijitalleşme Teknolojileri sektöründe; bulut bilişim, büyük veri toplanması ve yönetimi, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve görüntü işleme,

Finansal Teknolojiler sektöründe ise; ödeme sistemleri, açık bankacılık, finansal analiz ve büyük veri toplanması ve yönetimi konularından biri veya birkaçını içermesi gerekiyor.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Çağrıya başvuracak girişimcinin; 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı aranacak.

Kadınlarda Yaş Şartı Yok

1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu, üniversitelerin en az dört yıllık lisans programından mezun olanlar programa başvurabilecek. Kadın girişimcilerde yaş kriteri uygulanmayacak.

50 Girişimciye Destek Verilecek

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan stratejik teknolojilerin kapasitesinin arttırılmasını odak alan iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, KOSGEB ve TEB arasında yapılan iş birliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Bu programı tamamlayan girişimciler belirlenen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabilecek.

Kuruluş ve Faaliyet Ankara’da olacak

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Ankara’da kurması ve işletmenin program süresince Ankara’da faaliyetine devam etmesi gerekecek.

Kayseri’de Mobilya

KOSGEB’in İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ilk sektörel ve bölgesel çağrısı Kayseri’de başlamıştı. Bu çağrı ile mobilya sektörüne yönelik teknolojik tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmeyi amaçlandı.

Kocaeli ve İstanbul’da Mobilite

İkinci Çağrıda ise KOSGEB ile Bilişim Vadisi arasında imzalanan protokol kapsamında mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan sektörün gelişmesine yönelik iş fikirlerinin desteklenmesi amaçlandı. KOSGEB, ilerleyen süreçte farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek yine sektörel ve bölgesel bazlı çağrılara çıkacak.

Teklif Çağrısı İçin Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Formu İçin Tıklayınız (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Adımları İçin Tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023