Teknolojik ürünleri yerli imkânlarla üretmek isteyen KOBİ’lere destek sunan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlendi. Desteğin üst limiti 10 Milyon TL oldu.
Tarih: 11 Mayıs 2023

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan TEKNOYATIRIM Destek Programı ile yerli ve milli ürünler üretilerek teknolojinin tabana yayılması ve ülkemizin ihracatının arttırılması hedefleniyor.

Yüzde 35 Oranında Erken Ödeme

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 10 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak olup program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde komite kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının yüzde 35’lik kısmını erken ödeme olarak projesine başladığında alabilecek.

Destek Oranları

Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, makine-teçhizat desteği ve yazılım giderleri desteği yüzde 70’i geri ödemeli, yüzde 30’u geri ödemesiz olmak üzere yüzde 60’ tır.

Personel giderlerine ise yüzde 100 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek.

Teknoloji Düzeyine Göre Destek

Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1 milyon 400 bin TL, geri ödemesiz 600 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL destek sağlanırken, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için ise geri ödemeli 7 milyon TL, geri ödemesiz 3 milyon TL olmak üzere toplam 10 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.

 

Destek programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Programa başvuru için tıklayınız.

 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023