Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Bu destek programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine katkı sağlanmasıdır.

Destek programı kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda ilk defa işlem görecek anonim şirket (A.Ş.) statüsündeki işletmelerin;

a) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

b) Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

c) SPK kurul kaydına alma ücreti,

ç) MKK masrafı,

d) Hukukçu raporu masrafı

e) Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu,

giderlerine geri ödemesiz destek verilir.

 

(Bu destek programı, Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beşyüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli  100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti  10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
 


BIST Yayınları

GİP Listesi (http://kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/pazarlar.aspx# )


1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Sıkça Yapılan Hatalar

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı KOBİ'lerin Sıklıkla Yaptıkları Hatalar Doğru İşlem
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Programda yer alan piyasa danışmanlığı desteğinden borsada işlem görmeden yararlanmak için başvuru yapılması Programda yer alan Piyasa Danışmanlığı desteği; Borsa İstanbul pazarlarından olan Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmek isteyen şirketlerin Borsa İstanbul ve SPK mevzuatı kapsamında söz konusu pazara hazırlayan ve şirketin pazarda işlem gördüğü sürece tüm iş ve işlemleri yürüten danışman şirkettir. Borsada işlem görmek isteyen işletmelerin başvurması gereken bir destektir.
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Anonim şirket (A.Ş.) olmayan işletmelerin destek programına başvuru yapması Destek programından ancak A.Ş. olan işletmeler yararlanabilir.
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Destek programında yer Bağımsız Denetim desteğinden borsada işlem görmeden yararlanmak için başvuru yapılması Destek programında yer alan Bağımsız denetim desteği borsada işlem görecek işletmelerin SPK tarafından belirlenen mevzuat kapsamında finansal standartlara uygun bağımsız denetimi için sağlan bir destektir.
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Borsada işlem görmeye başlamadan Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılması Destek Programı kapsamında tüm destek ödemeleri işletmenin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmeye başlamasından sonra yapılmaktadır.