Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.

 

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

 Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Tanıtım Videosu

 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Etkileşimli Tanıtımı

 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı Tanıtım Videosu

 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı Etkileşimli Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ

 • İşletme Kuruluş Giderleri,
 • Bina Tadilatı,
 • Altyapı,
 • Ofis Donanımı,
 • Yazılım Giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik,
 • Ulaşım Giderleri

gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.


Destek Üst Limiti: 100.000 $
Destek Oranı: % 80

2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ

 • Kuluçka Merkezi Kirası,
 • İşletim Giderleri,
 • Tanıtım Faaliyetleri,
 • Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları,

hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar


Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
Destek Oranı:
  1’inci ve 2’nci yıl için % 80
  3 ile 5’inci yıllar için % 60

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
2. Eğitim Giderleri,
3. Danışmanlık Giderleri,
4. Mentörlük Giderleri,
5. İş Yönetimi Giderleri,
6. Hukuk Giderleri,
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
8. Ulaşım Giderleri,
9. Konaklama Giderleri,
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl
Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.
Destek oranı: % 80

Destek Ödemesine Esas Aylar