KOSGEB’de görev yapacak 57 KOBİ Uzman Yardımcısı alımı için başvurular yarın sona eriyor.
Tarih: 12 Haziran 2019

KOSGEB’ in istihdam edeceği 57 KOBİ Uzman Yardımcısı sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi. 29 Mayıs’ta başlayan başvurular, 13 Haziran saat 17.00 ‘de bitecek. Başvuru yapanlardan belirlenen kriterlere uyanlar daha sonra sözlü sınava çağrılacak.

KOSGEB’ in taşra birimlerinde görevlendirilecek 57 KOBİ Uzman Yardımcısı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. www.kosgeb.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda belirtilen link üzerinden yapılan sınav başvurularının bitmesine son 1 gün kaldı.

Sırada Sözlü Sınav Var

Başvuru sürecinin ardından KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava hak kazanan adayların, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr adresinden temin edecekleri; KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adaylar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, hem ikplanlama@kosgeb.gov.tr adresine gönderecek hem de ıslak imzalı örneğini yanında bulunduracak. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacak.

İfade ve Temsil Kabiliyeti

Sözlü sınavda adaylar birtakım kriterler göz önüne alınarak değerlendirilecek. Adayın alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı bu kriterler arasında yer alacak.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacakların T.C. vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, askerlikle ilgisi bulunmaması; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olması başvuru şartları arasında yer alıyor.

Yine şartlar arasında, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması bulunuyor.

Son olarak adayların, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması, KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan alması, diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmesi veya diğer kuruluşun ve KOSGEB muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunması gerekiyor.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.