PROJECT SUMMARY -EN 

Mikro ve küçük işletmeler (MKİ’ler), finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından çabuk etkilenmeleri nedeniyle Covid-19 salgınına karşı hassas durumdadır. Ekonomik aktivitelerin ülke geneline yayılmasında,  teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde,  ana sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli olan mikro ve küçük işletmelerin salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları gerekmektedir.

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA iş birliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.  Projenin amacı;  imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.   

Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.   

PROJENİN 2021 YILI UYGULAMA ÖZETİ:

Proje kapsamındaki geri ödemeli desteğin 2021 yılındaki uygulamasında; ekonomik restorasyonu hızlandırma etkisi bakımından önceliklendirilen imalat sektörü ve bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki MKİ’ler hedef kitle olarak belirlenmiştir. Salgından önce asgari bir iş hacmi seviyesinde faal olan ve salgından etkilenerek gelir kaybına uğramış ya da nakit akışı bozulmuş olan MKİ’lere, Covid – 19 salgının ülkemizde ortaya çıktığı 2020 Mart ayındaki istihdam seviyesinin korunması şartıyla destek verilmiştir. Böylece, salgın şartlarında işten çıkarmaların yasaklanması ile ilgili tedbire uyanlar destekten yararlandırılmıştır. Mikro ölçekli işletmelere 30.000 TL’ye kadar, küçük işletmelere 75.000 TL’ye kadar destek verilmiştir. Yenilikçi genç işletmelere ise bu tutarlara ek olarak teknolojik faaliyet giderleri için 25.000 TL destek ödenmiştir.

Desteğin başvuruya açık olduğu 21 Mayıs - 3 Eylül 2021 döneminde toplam 21.946 başvuru onaylanmış, istihdamı koruma şartını karşılayan toplam 12.280 MKİ’ye 367 Milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022