KOBİ Finansman Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

 

(Bu destek programı, Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Destek Unsurları

 

Kredi Türü

İşletme Türü

 

Girişimci İşletmeler[1]

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler[2]

Azami Kredi Vadesi

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı[3]

 

İşletme Kredisi

50.000 TL[4]

10 puan

500.000 TL

12 puan[5]

18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi

36 Ay

 

¹  Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler

2  Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji  

   Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler,

3  Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı

4  Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL

    olarak uygulanır.

5  Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere

   ( iki) ilave puan verilir.

 

 

Başvuru Fromları

İlk başvuru Bankalara yapılacak olup İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

İşlevsel İş Akış Diyagramı

Destek programı iş akış diyagramına ulaşmak için TIKLAYINIZ