Yayın için; Başlangıç Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi - Bitiş Tarihi: 10 Mart 2018 Cumartesi

KOSGEB 2018 YILI TANITIM ve ORGANİZASYON GİDERLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ İLAN METNİ

KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, KOBİ’lerin değişen ve gelişen ihtiyaçları göz önüne alınarak, daha esnek ve kapsamlı destekler sağlanması hedefi ile çalışmaktadır.

15 Haziran 2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde;

  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunan Başkanlığımız, başarılı işletmelerin ve girişimcilerin ödüllendirilmesi ve diğer işletmelere rol model olmaları amacı ile geleneksel olarak düzenlemekte olduğu, KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni organizasyonu kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin giderlerin,
  • 2017 yılı KOSGEB KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı sonuçlarının açıklanması kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin giderlerin,
  • Ulusal sanayi–ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen konularda KOBİ’ler tarafından hazırlanan projelerin desteklendiği ve KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi gösterilen KOSGEB KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2018 yılında İllerde Rekabet Avantajına Sahip Sektörler Proje Teklif Çağrısı ilan edilecektir. Çağrı hazırlıkları kapsamında 26 bölge merkezinde çalıştaylar düzenlenecek ve 81 ilden davetliler kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu ve destek kapsamına alınacağını belirleyeceklerdir. Bu çerçevede, KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Çalıştayları kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin giderlerin, 
  • 2018 yılında KOSGEB tarafından ilk kez düzenlenecek olan KOBİ Zirvesi Etkinliği ile KOBİ’lerle ilgili tüm paydaşların (ilgili bakanlıklar, kurum / kuruluşlar, KOBİ’ler) yıllık periyotlarla bir araya getirilerek KOBİ’lerin geliştirilmesine ilişkin politikalara yön tayin edecek fikirlerin üretilmesi ve sonuçların rapor, web portalı vb. vasıtalarla yayınlanması planlanmaktadır. Zirvede ayrıca, KOBİGEL çalıştaylarının sonuçları ve KOBİGEL 2018 Proje Teklif Çağrısı ilan edilecektir. Bu çerçevede KOSGEB KOBİ ZİRVESİ 2018 kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin giderlerin, 
  • KOSGEB tarafından yürütülen destek programlarına çerçevesinde, 2018 yılında düzenlenecek organizasyonlara ilişkin giderlerin,
  • 2017 yılı sonunda taşınılarak faaliyete alınan KOSGEB Başkanlık binasının KOBİ’lere daha etkin hizmet verilebilmesi için eksikliklerinin giderilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin ortak kullanım alanlarında yapılacak tefrişat, mal, yapım, hizmet işlerine ait giderler,

 destekleyici kurum ile işbirliği içerisinde yürütülmesi planlanmakta olup, destekleyici kurum olarak katkılarınız beklenmektedir.

Destekleme süresi, maliyetleri karşılama oranı, artı katkılar vb. kriterler bazında değerlendirmeler yapılacak olup, bu çerçevede konuya ilişkin kararınızın 10 Mart 2018 tarih saat 12:00’ye kadar ve destekhizmetleri@kosgeb.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.