Yayın için; Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2019 Çarşamba - Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı

KOSGEB olarak ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin büyümeleri için 1990 yılından bu yana durmaksızın var gücümüzle çalışmaktayız.

KOSGEB, rekabetçi bir piyasa ekonomisinin temel taşlarını oluşturacak dinamik ve gelişme potansiyeli olan KOBİ’lerin doğuşunu ve gelişimini 81 ilde 92 KOSGEB Müdürlüğüyle desteklemektedir. 2018 itibariyle KOSGEB Veri Tabanımızda kayıtlı işletme sayısı 1.417.995’e ulaşmış, 2010 yılından bugüne kadar 1,5 milyondan fazla vatandaşımız KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanmıştır.

Gerek ulusal ve makro politika dokümanlarında yer alan hedeflerimiz, gerekse KOSGEB’in yeni vizyonu doğrultusunda, 8 yıldır uygulanan Girişimcilik Destek Programından da elde edinilen tecrübe ve ulusal hedeflerimizi karşılama noktasında daha esnek, destek sağlarken seçici, büyümeyi ve istihdamı odak alan ve ilgili hedef kitlenin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir program kurgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda 01.01.2019 tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlandığı Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile Kuruluş ve Performansa dayalı (sağlanan istihdamla doğru orantılı) olacak şekilde hibe destek verilmektedir. Buna ilave olarak teknoloji seviyesi ile bağıntılı olarak 300.000 TL’ye kadar makine teçhizat desteği ile, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu ihtiyaçlarına binaen 10.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Girişimcilik Desteğinden yararlanmanın ön koşulu olan ve ülkemizde girişimcilik farkındalığının artmasında anahtar rol üstlenen Girişimcilik Eğitimlerinin de hedef kitlemize daha kolay ulaşabilmesi ve dijital çağa uyum sağlayabilmek adına önümüzdeki dönemde online olması planlanmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde geniş kitlelere uzaktan eğitim verme konusunda geçmiş tecrübesi yüksek ve alanında öncü bir eğitim kurumu olan Anadolu Üniversitesi ile görüşmeler yapılmış ve bir işbirliği protokolü de imzalanmıştır.

Online olarak hedef kitleye sağlanması planlanan eğitim portalına öncülük etmesi adına hem bir Girişimcilik El Kitabı hazırlanmakta hem de bu doğrultuda online eğitimlerin tasarlanmasına yönelik KOSGEB tarafından hizmet alımı yapılacaktır. Bu eğitim portalı ile çok kısa süre içerisinde milyonlarca girişimci adayına ulaşarak girişimcilik konusunda var olan farkındalığın ve görünürlüğün de en üst seviyelere ulaşacağı kanısındayız.

Bu çerçevede söz konusu hizmet alımının KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hedef kitleye sunulacak olan Girişimcilik El Kitabının ve online eğitim portalının çeşitli kısımlarında ve eğitim portalında var olan video ve/veya alanlarda başvuru yapan ve uygun bulunan kurum/kuruluşun görünürlüğüne de yer verilecek olup, alınacak hizmetin tahmini bedeli 1.300.000-TL (bir milyon üç yüz bin Türk Lirası) + KDV’dir. Alınacak olan hizmete karşılık tüm iş ve işlemler KOSGEB tarafından yürütülecek olup, destekleyici tarafından yalnızca maddi katkı sağlanması, buna mukabil online platform üzerinden eğitime yönelik yapılan tüm yayımlarda destekleyici görünürlüğünün yüksek seviyede tutulması sağlanacaktır.

Yukarıda özetlenenler çerçevesince istekli olan destekleyici adayı kurum/kuruluşların 30 Nisan 2019 tarihi (bu tarih de dahil olmak üzere) girişimcilik@kosgeb.gov.tr adresine e-posta ile teklif bildirmesi beklenmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.