Yayın için; Başlangıç Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe - Bitiş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar

T.C.  Ticaret  Bakanlığı  koordinatörlüğü,  Türkiye  İhracatçılar  Meclisi  iş  birliği  ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin organizatörlüğünde her yıl Doğal Taş Tasarım Yarışmaları düzenlenmektedir.

Yarışmanın amacı, Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlaması, sektör ile üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin bir araya getirilmesi ve doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi olup, yarışmanın konusu doğal taş kullanılarak özgün tasarım ile endüstriyel olarak üretilebilir olması ana şartıyla doğal taş kullanımını artırmayı özendirici, üretilebilir, ticarileşebilir yeni tasarım ürünlerinin ve kullanım alanlarının ortaya konmasıdır.

Yarışma; mimari, kentsel alanlar, dekoratif ürünler, mobilya, yaşam alanları (duvar, zemin) için yeni yaklaşımlar ve uygulamalar, banyo ve mutfak, kamusal alan heykelleri olmak üzere 7 ana konu başlığından oluşmaktadır.

Başvurular  http://www.dogaltastasarimyarismasi.com web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmakta, tüm evraklar online sistem üzerinden yüklenebilmekte ve herhangi bir belge ya da pafta kargolanması gerekmemektedir. Son başvuru tarihi 14 Ağustos 2020 olan yarışmamıza katılım ücretsizdir.