TEKMER Destek Programı Destek Üst Limitleri Tablosu

 TEKMER DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı

Mobilya ve donanım desteği

(Geri ödemesiz)

2.000.000

%75

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği

(Geri ödemesiz)

2.000.000

%75*

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği

(Geri ödemeli)

2.000.000

%75*

Personel giderleri desteği

(Geri ödemesiz)

3.000.000

%75

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

(Geri ödemesiz)

1.000.000

%75

Desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL’dir. TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına binaen, TEKMER’e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir.

*Ortak kullanma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022