Yeşil Sanayi Destek Programı Bağımsız Değerlendirme Kurullarına katkıda bulunacak kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişilere (özel sektör uzmanlarına) ihtiyaç duyulmaktadır.

Bağımsız değerlendiriciler; Kurullarda KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görevlendirilecektir.

İş tanımında belirtilen kriterlere uygun uzman kişilerin son başvuru tarihi olan 25 Ocak 2024 saat 16:00’a kadar başvurularını projeyonetimi@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgi bildirimine davet için tıklayınız.

İş tanımı için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

İlgililere duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024